header2

پیرو دعوت رئیس شورای شهر، منتخبین محترم شورای اسلامی دوره ششم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ با حضور در سالن جلسات شهرداری با مجموعه ی مدیریت پنجم شهری دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست صمیمی که بیش از دو ساعت به طول انجامید پس از خیر مقدم شهردار، اعضاء شورای شهر گزارش مفصلی از عملکرد ۴ ساله خود ارائه دادند. در ادامه منتخبین مردم ضمن تقدیر از زحمات ایشان و تشکر بابت تشکیل جلسه،تداوم و استمرار همکاری و همفکری اعضاء شورای پنجم و ششم را در ۴ سال آتی خواستار شدند.