header2

اولین کار گروه مشاوران افتخاری شهرداری و شورای اسلامی شهر در تاریخ 96/10/14 و با حضور تعدادی از بانوان فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی ، اعضای شورای اسلامی و شهردار در سالن جلسات شهرداری برگزار و در مورد باغ بانوان و برنامه های ویژه بانوان در طول سال جاری بحث و تبادل نظر شد.