header2

مراسم غرس درخت در محوطه دانشگاه پیام نور شهر گز با حضور امام جمعه ، شهردار ، رییس دانشگاه پیام نور ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی ع ، مسوولین شهرداری و دانشجویان دانشگاه پیام نور