header2

افتخاری دیگر درعرصه ورزش
کسب عنوان قهرمانی مسابقات بدمینتون انتخابی استان اصفهان رده سنی زیر ۱۳ سال وراهیابی به مسابقات کشوری توسط آقای علی مولویان جزی را به ایشان ،خانواده محترمشان ،جامعه ورزش ومردم بزرگوار ورزش دوست شهر گز تبریک عرض مینماییم.