header2

بازديد شهردار گز بُرخوار ، اعضای شورای اسلامی شهر و بخشدار مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه از كاروانسراي عباسي شهر و روند مرمت و احياي اين بناي تاريخي توسط بخش خصوصي