header2

معصومه (س) فلسفه شیدایی است و غزل ماندن و بودن،
معصومه نگین ایران است که در قم، شهر اقامه می درخشد
وفات فاطمه ی معصومه (س) را تسلیت عرض مي نماييم.
(( روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي گزبرخوار ))