header2

رزمایش پدافند غیرعامل حفاظت از اماکن شهرداری با حضور شهردار ،معاون، مدیر حراست و کارشناسان شهرداری