header2

دیدار شهردار و رییس شورای اسلامی شهر و مهندس ایزدی مسئول پروژه GNAF با مدیرکل پست استان اصفهان و امضاء تفاهم نامه مشترک جهت پروژه فهرست برداری ، به هنگام سازی و نصب پلاک تلفیقی شهرداری و کد پستی در شهر گز