header2

بازدید آقای طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان به همراه معاونین از مجموعه ورزشی شهید چمران و قول مساعد در خصوص پیگیری براي رفع مشکلات مجموعه