header2

باتوجه به شروع عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان ظفر طي روزهای آینده ، چنانچه قصد خرید انشعابات از ادارات خدماتي از جمله آب و فاضلاب را دارید لازم است ظرف مدت یک هفته اقدام نمائید.بدیهی است شهرداری پس از انجام آسفالت خیابان ، به هیچ وجه اجازه حفاری نخواهد داد.