header2

مسدود شدن ورودی های شهر گزبرخوار برروی افراد غیر بومی

ضمن تشکر از همراهی شما شهروندان محترم به اطلاع می رساند کلیه مبادی ورودی و خروجی ( اصلی و فرعی شهر) به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسدود می باشد.

ملاک تشخیص افراد بومی : کارت ملی، شماره پلاک خودرو و بیمه نامه خودرو

از ورود تمام خودروهای غیربومی به شهر گزبرخوار جلوگیری و بازگردانده می‌شوند

شهروندان که کار ضروری دارند فقط می توانند از ورودی میدان آیت اله گزی عبور و مرور نمایند و در این محل ها نیز ایستگاه قرنطینه و تب سنجی ایجاد شده و بصورت شبانه روزی از همه افراد تست گرفته می شود.