header2

💥خانه از هرجایی امن تر است . کرونا در کمین است درخانه بمانیم .

📣 شهروندان محترم توجه فرمائید

💥 باعنایت به مصوبه شورای تامین شهرستان جهت جلوگیری از گسترش کرونا ویروس در شهر گزبرخوار ورود به پارک ها و بوستان ها ممنوع میباشد . خواهشمند است جهت حفظ سلامتی خود و شهروندان همکاری لازم را با دستگاهها و عوامل مربوطه بعمل آورید.