header2

به استناد ماده ۲۳ آئین نامه مالی شهرداریها و بخشنامه ها و دستور العمل های تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغی به شماره ۱۹۱۷۱۰ به تاریخ۹۷/۱۰/۱۷ وزیر محترم کشور و با رویکرد تقویت انضباط مالی ،پاسخگویی به شهروندان و افزایش کارآیی و اثر بخشی ،بودجه سال آینده شهرداری گزبرخوار بالغ بر دویست میلیارد ریال مستند به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور در جلسه ۱۳۸ به تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ به تصویب شورای محترم اسلامی شهر گز برخوار رسید.