header2

شما هم دعوتید
جشن ولادت با اجرای استند کمدی مرتضی ریحانی و موسیقی سنتی
روز جمعه ۲۵بهمن ماه ساعت ۲۰
ورزشگاه کوثر