header2

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از گلزار شهدا و عملیات زیبا سازی قبور مطهر شهدا و تقدیر و تشکر از دانش آموزان هنرستان انقلاب اسلامی