header2

دیدار شهردار و تعدادي از مديران شهرداري گز با آقای مهندس بهروز نژاد مدیر امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه و گفتگو پیرامون مسایل و مشکلات شهروندان در شهر گز