header2

شهروند گرامی ؛ با توجه به اینکه ثبت اطلاعات ممیزی املاک در دست انجام می باشد، به اطلاع می رساند فیشهای عوارض نوسازی و کسب و پيشه به صورت علي الحساب صادر شده است .بنابراين در صورت هر گونه مغایرت به واحد درآمد شهرداری مراجعه فرمایید .