header2

تقدیر کتبی فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر و میمه از دکتر بخشی شهردار شهر گز و رییس شورای اسلامی شهر به پاس همفکری و همکاری بی شائبه ایشان با شورای آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر و میمه