header2

برگزاری سومین همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی توسط پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان شاهین شهر و میمه و اعطای لوح تقدیر به آقای دکتر بخشی شهردار و مسوول حمل و نقل همگاني شهرداري گز برخوار با حضور tرماندار و تعدادي از مديران شهرستان