header2

کلنگ احداث شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر #گز دهه فجر امسال به زمین می‌خورد

محمود بخشی،شهردار گزبرخوار:
احداث شهرک نمایشگاهی با افق دید۵۰ ساله،باعث ایجاد ۳۰۰۰ شغل مستقیم، برندسازی از شهرگز در سطح استان و ساماندهی نمایشگاه‌های سطح شهر است.
توافقات واگذاری زمین برای ۲۰هکتار اولیه انجام شده است.

مجتبی نیرومند، رئیس کمیسیون گردشگری گز:
گزبرخوار تنها پایلوت شهرک نمایشگاهی در استان است.
موقعیت جغرافیایی این شهر در محور شمال به جنوب، احداث قطار سریع السیر اصفهان-تهران،راه‌اندازی خط مترو اصفهان-شاهین‌شهر و مجموعه کامل گردشگری و تفریحی در شهرک شرایط جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کرده و موجب رونق گردشگری شهر می‌شود.