header2

روز جمعه۱شهریور ماه۹۸برای نخستین باردرشهرتاریخی و نمایشگاهی گزبرخوار گردهمایی ۷۰ خودروی کلاسیک آلمانی به همّت کمیته کلاسیک هییت اتومبیلرانی استان اصفهان و شهرداری گز برخوار برگزار گردید.