header2

همایش دو چرخه سواری به مناسبت روز شهرداریها و دهیاریها روز جمعه 14 تیر ماه در بوستان شهید مدرس با حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر و دوچرخه سواران