header2

بازديد جناب آقاي تاجميري فرماندار محترم شهرستان شاهين شهر و ميمه به همراه بخشدار مركزي شهرستان از شهر گز برخوار و پروژه هاي شاخص شهرداري