header2

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پارکینگ عمومی شهرداری و رسیدگی به مشکلات آن