header2

تحویل ۱۰۰۰ اصله انواع نهال میوه به شهروندان جهت کاشت در هفته درختکاری در مصلی نماز جمعه