header2

در روز شنبه ١٣ بهمن ماه و دومین روز از ایام دهه مبارک فجر ، جناب آقای دکتر بخشی شهردار گزبرخوار و جناب آقای احمدی ریاست شورای اسلامی گزبرخوار در مراسم زنگ انقلاب در آموزشگاه شهید هوشمند شرکت و سپس از نمایشگاه طرح جابر مدارس شهر که در آموزشگاه بانو اقدس برومند برپا شده بود بازدید نمودند.