header2

پیرو جلسه کمیته بررسی طرح های ایمنی و تاسیسات جانبی راه های استان در روز شنبه به تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷ با موضوع تعریض پل زیر گذر بلوار خلیج فارس به آزادراه معلم جلسه ای در روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برگزار گردید پس از صحبت جناب آقای احمدی ریاست محترم شورای اسلامی و دفاع کارشناسان اداره عمران ورشهرسازی شهرداری گزبرخوار در خصوص موضوع پیشنهادی ، طرح ارائه شده مصوب گردید