header2

در روز سه شنبه ، بيستم شهريور ماه و به مناسبت سالروز تاسيس بانك ملي ايران ، شهردار و رييس شوراي اسلامي شهر گز برخوار با رييس و كاركنان بانك ملي ايران شعبه گز برخوار ديدار و ضمن عرض خداقوت ، اين روز را به آنان تبريك گفته و برايشان آرزوي توفيق بيشتر نمودند