header2

در جهت افزايش نشاط و شادابي و پر كردن اوقات فراغت شهروندان خصوصا نوجوانان عزيز شهرمان ، پروژه  احداث شهربازي جديد واقع در بوستان شهيد مدرس شهر به صورت مشاركتي با بخش خصوصي مدتي است كه  آغاز شده و ان شاالله در چند روز آينده به بهره برداري خواهد رسيد.