header2

به منظور ارتقاء کیفی ناوگان اتوبوسرانی شهر و بعد از انعقاد قرارداد بازسازی اتوبوس ها با کارخانه ذیصلاح ، دومين دستگاه اتوبوس بهسازی شده از محل اعتبارات داخلي شهرداري تحویل گردید . امید است به تدریج با انجام تعمیرات اساسی کلیه اتوبوس ها شاهد افزایش خدمت رسانی به شهروندان و کاهش زمان انتظار مسافر در خطوط و همچنين مراقبت استفاده كنندگان از اين سرمايه هاي شهرمان باشیم .