header2

به منظور ارتقاء کیفی ناوگان اتوبوسرانی شهر و بعد از انعقاد قرارداد بازسازی اتوبوس ها با کارخانه ذیصلاح ، اولین دستگاه اتوبوس بهسازی شده تحویل شهرداری گردید . امید است به تدریج با انجام تعمیرات اساسی کلیه اتوبوس ها شاهد افزایش خدمت رسانی به شهروندان و کاهش زمان انتظار مسافر در خطوط باشیم .