header2

در روز چهارشنبه 96/8/24 که در تقويم رسمي کشور روز کتاب ، کتابخواني نامگذاري شده است ، شهردار گز به اتفاق تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر با خانم فاضل سرپرست اداره کتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين شهر و ميمه ديدار نموده و اين روز را به ايشان تبريک گفتند و براي کليه دست اندر کاران حوزه کتاب و کتابخواني آرزوي موفقيت نمودند.