header2

عملیات کودپاشی به منظور تقویت فضای سبز سطح شهر درحال اجرا می‌باشد
گفتنی است: این فعالیت به منظور افزایش رشد چمن و گیاهان و توسط نیروهای واحد فضای سبز در بلوارها و پارک ها در حال انجام است