header2

در روز شنبه ۱۹ شهریورماه جناب مهندس ذاکر شهردار محترم با حضور در اداره برق شهرستان با جناب مهندس مشفقی مدیر اداره برق شهرستان جهت مشکلات روشنایی موجود در سطح شهر و همچنین تیر برق های داخل معبر سطح شهر بحث و تبادل نظر نمودند.
مهندس مشفقی با بیان اینکه شهروندان عزیز می‌توانند مشکلات را در سامانه ۱۲۱ ثبت نمایند، و در حال حاضر سامانه بروز می‌باشد و در کمترین زمان مشکل برطرف خواهد شد.
همچنین در خصوص معابر اصلی از جمله بلوار معلم و شهدا مقرر شد طی بازدید شبانه مشکلات برطرف گردد.