header2

خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست.امام خمینی رحمة الله
همزمان با فرارسیدن رحلت امام شهداء امام خمینی رحمة الله علیه و قیام خونین پانزدهم خرداد ماه، گرامی میداریم یاد و خاطره شهیدان عزیز شهرمان شهید محمود علیمرادی و شهید سعید نکوکار و به روح بلندایشان سلام و صلوات می فرستیم