header2

شهرداری گز برخوار در نظر دارد ، به استناد مجوز شورای اسلامی شهر و مفاد بودجه مصوب سالجاری ، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر از مبداء شهر گز به شهرهای اصفهان و شاهین شهر و بالعکس را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .علاقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/2/1 جهت دریافت اسناد ومدارک مناقصه به دبیرخانه شهرداری گز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری به نشانی www.gazborkhar.ir مراجعه نمایند

 شرایط اختصاصی آگهی مناقصه سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهای اصفهان و شاهین شهر

اسناد و مدارك مربوط به مناقصه