header2

شهرداری گز برخوار در نظر دارد ، به استناد مجوز شورای اسلامی شهر و مفاد بودجه مصوب سالجاری ، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر از مبداء شهر گز به شهرهای اصفهان و شاهین شهر و بالعکس را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .علاقه مندان به...