header2

بناهای تاریخی شهر گز

مسجدجامع گز

مسجد جامع گز یک مسجد کوچک چهار ایوانی از دوره سلاجقه است ( قرن ششم ) که دردوره‌های بعد خرابیهایی به آن وارده آمده و دوباره تجدید ساختمان شده ، با این همه ، مقدار زیادی از مشخصات سلجوقی خود را حفظ کرده است 0 ایوانهای شمالی ، جنوبی ، شرقی و غربی دراین مسجد ، دو به دو قرینه هم هستند و صحن آن به شکل مربع و طول و عرض آن در حدود 12 مترمی باشد آثار قابل ملاحظه سلجوقی این مسجد در ایوان غربی آنست و دو راهروی فعلی مسجد درطرفین این ایوان قرار دارند در هر یک از اضلاع شمالی و جنوبی ، ایوانی در مدخل به ارتفاع تقریبی دومترونیم قراردارد. تصاویر

کاروانسرای عباسی

یکی ازنمونه های جالب کاروانسراهای دوره شاه عباس اول که در سر راه اصفهان به شمال ساخته شده ، کاروانسرای گز است 0طول این کاروانسرای تاریخی در قسمت خارج آن ازمشرق به مغرب 96 متر و عرض آن از شمال به جنوب 83 مترودرداخل کاروانسرا طول صحن آن ازمشرق به مغرب پنجاه متروعرض آن ازشمال به جنوب 40 متراست 0 در چهارگوشه کاروانسرا چهار برج دیگری بنا شده که منظره آن ازدور هم نمایان است و برای دیده بانی به‌کار می‌رفته است 0 ارتفاع سردر باشکوه کاروانسرای گز یازده متر است و نمای خارجی آن شامل ایوانهای فوقانی و تحتانی با جرزها وپشت بغل‌های کاشیکاری ازنوع معقلی می‌باشد 0 قسمت فوقانی سر در ورودی کاروانسرا نیز تزئینات جالبی ازنوع کاشیکاری معقلی دارد.  تصاویر

مسجد آقا محمود گز

یکی از آثار آجری و قدیمی گز، مسجد مستطیلی شکل وکوچک آقای محمود به عرض تقریبی 10 متروطول 12 متربوده که درمحل مدخل ورودی بازارقدیمی تخریب شده گز بنا گردیده و به نظرمی‌رسد آن هم ازآثارمعماری اواخرحکومت صفویه باشد که توسط شخصی به نام آقا محمود بناشده است 0

بقعه متبرکه امامزاده شاه نعمت اله وقبرستان سادات گز

یکی ازقدیمی ترین ومعتبرترین ومستندترین بناهای تاریخی دوران صفویه ومقابر متبرکه گز و منطقه برخوار است که بیش از 500 سال قدمت دارد و از سالهای ربع اول قرن دهم هجری (بعدازسالهای 917 هجری قمری) از زمان شاه اسماعیل صفوی برجای مانده است 0

بنیاد فرهنگی وفرهنگسرای ادیب برومند

بنای قدیمی ساخته شده در عهد قاجار توسط مرحوم حاج محمد علیخان حاج کلانتر فرزند مرحوم علی اکبر بیگ والی منطقه از عهد فتحعلی شاه قاجار با قدمت حدود 120 سال و به مساحت 3000 متر مربع می‌باشد که در اختیار مرحوم حیدر علی خان برومند بوده است.این بنا توسط آقای عبدالعلی (ادیب)برومند خریداری و با همّت شهرداری گز تعمیر و تکمیل گردید و اکنون به عنوان بنیاد فرهنگی وفرهنگسرای ادیب برومند در اختیار شهروندان می‌باشد.در این فرهنگسرا یک کتابخانه که آقای ادیب برومند با اهداء 3000 جلد کتاب آن را ایجاد نموده‌اند و همچنین موزه مردم شناسی که توسط آقای مجید فروتن از شهروندان شهر گز تاسیس گردیده است وجود دارد. تصاویر

دیگر آثار:

باروی قدیمی شهر، منازل قدیمی امینیان و سلیمان آقا ،باغ سالار ، مقابر باستانی و...