header2

طراحی تابلو ورودی شهر گز از بزرگراه معلم و از جاده دستگرد


نحوه شرکت در فراخوان :
کلیه علاقمندان به شرکت در فراخوان طراحی می بایست با مراجعه حضوری به اداره عمران و شهرسازی شهرداری گز و تحویل مدارک طرح پیشنهادی خود را تا پایان روز اداری پنجشنبه 97/5/18 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند .


معیارهای طراحی :
خلاقیت و نوآوری طراحی
حفظ هویت ایرانی - اسلامی و رعایت ارزشهای دینی در طراحی
استفاده از المان ها و نمادهای فرهنگی ، تاریخی و هویتی شهر گز
اجرایی بودن طرح
امکان استفاده از مصالح ایرانی و هزینه پایین اجرای طرح


ابعاد تابلو :
4*6 مترمربع


نحوه ارسال آثار :
کلیه طرح ها بایستی به صورت 3 بعدی در قالب لوح فشرده و هچنین چاپ بر روی برگ A3 با طرح پردازی در شب ارائه گردد.


زمان اعلام نتایج :
تاریخ بازگشایی پاکت ها ساعت 14 روز شنبه 97/5/20می باشد و به بهترین اثر علاوه بر لوح تقدیر یک عدد سکه بهار آزادی تقدیم می گردد .