header2

چرا کلنیک تامین اجتماعی با مسعدت شهردار محترم اقدام به جذب پرستار و نیروهای آزمایشگاهی طرحی نمیکندلازم به ذکر است اگراین اقدام فراهم شود علاوه بر امرکارآفرینی کیفیت خدمات رسانی نیز مسلما بالاتر خواهد رفت1تامین [img]اجتماعی[/img]
پاسخ ها (1)
  • پاسخ پذیرفته شده

    یکشنبه, 03 تیر 1397 10:43 - #Permalink
    سلام شهروند گرامی.شهرداری ها در ساختار اداری کشور ، به عنوان سازمانی عمومی و غیر دولتی با مسئولیت های خدماتی در حوزه شهری و تحت نظارت وزارت کشور تعریف شده اند.کلینیک های درمانی از لحاظ ساختار و سلسله مراتب سازمانی تحت نظارت و مدیریت عالیه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می باشند. بنابراین این دو سازمان کاملا مستقل از یکدیگر عمل می نمایند.بدیهی است امور استخدامی ، شرح وظایف و مسئولیت های این دو نهاد هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد.
    تشکر ها
    پاسخ به درستی کمینه شد نمایش
متاسقیم، بحث قفل شمده و شما هم اکنون نمی توانید پاسخی ثبت کنید